Metierundersøkelsen 2017: Flere prosjekter feiler i år enn i fjor

3 min. lesning

Norge er innenfor enkelte bransjer langt fremme når det gjelder gjennomføring av prosjekter på en strukturert og kontrollert måte.

Samtidig leser vi daglig i media om prosjekter som har store utfordringer. Prosjektene lykkes ikke med å levere sine prosjekter innen tid, kost og/eller kvalitet, eller oppnår ikke ønskede effekter.

Vi er inne i en tid hvor utviklingshastigheten er økende og kompleksiteten i prosjektene voksende. Krav til tempo, fleksibilitet og forbedret gjennomføringsevne øker. Dette gjør at det stilles enda større krav til at vi profesjonaliserer oss innenfor prosjekt- og programledelse for at vi skal lykkes med å få realisert ønskede verdier.

Metierundersøkelsen er landets store prosjektundersøkelse. Den er en undersøkelse som har som mål å finne ut hvordan det står til med prosjekt-Norge på et overordnet plan. Over 600 personer deltok i årets undersøkelse som rapporterer at vi leverer færre prosjekter innenfor tid og kost enn i fjor.


Last ned Metierundersøkelsen 2017 - landets store prosjektundersøkelse.


Hovedfunnene i undersøkelsen:

1. Antall prosjekter som lykkes går ned

Dessverre ser vi at antall prosjekter som lykkes synker, og det er en forholdsvis stor nedgang. For enkelte bransjer er det snakk om en halvering. Dette er et dårlig tegn for AS Norge. Prosjektporteføljen og endringstakten har aldri vært større, og den er økende. I 2017 er prosjektporteføljen som gjennomføres i Norge forventet å være på ca. 550 mrd. Det er en betydelig økning fra 2016.

Det ligger et enormt potensiale i å lykkes med flere av prosjektene vi gjennomfører og det er avgjørende for å øke produktiviteten i Norge og bidrar til den nødvendige samfunnsutviklingen.

2. Vi er ikke så modne som vi tror

Modenheten innenfor prosjektledelse vurderes som forholdsvis høy. Vi ser imidlertid at det er mange som overvurderer sin modenhet. En moden prosjektorganisasjon har bl.a. standardiserte prosesser og systemer som benyttes av alle prosjekter og som sikrer tilstrekkelig støtte og kontroll. Den har høyt fokus på kompetansebygging, erfaringsdeling og kontinuerlig forbedring, og prosjektene er godt forankret i virksomhetsstyringen gjennom prosjekteierstyring og porteføljestyring.

Undersøkelsen viser at innenfor disse områdene er det ofte et stort forbedringspotensial. Mange tenker nok at sin virksomhet er prosjektmoden da det å gjennomføre prosjekter er en del av hverdagen. Sånn er det ikke nødvendigvis.

3. De som lykkes er de som har fokus på å forbedre prosjektvirksomheten

Ser vi på de som lykkes med måloppnåelsen av sine prosjekter, er disse reelt sett mer modne enn de som ikke lykkes så godt. Det å investere i forbedring av prosjektvirksomheten for å oppnå økt modenhet lønner seg! Det gjøres mye av mange, men det er ofte ikke nok. Slike forbedringsinitiativ er ofte sporadiske og fragmenterte, har for lite fokus fra toppledelsen og det settes av for lite tid og ressurser for å få til en reell endring. Det gjør at de potensielle verdiene av investeringene som gjøres ikke blir realisert.

4. For lav modenhet innen prosjekteierstyring, program- og porteføljestyring

Prosjektporteføljen og kompleksiteten øker. Dette gjør at det stilles større krav til profesjonell portefølje- og prosjekteierstyring for å sikre at de riktige prosjektene blir igangsatt og at de gjennomføres riktig. Prosjekteierstyring er virksomhetens styring av sine prosjekter. Kravstyring og prosjektoptimalisering blir viktigere med økt kompleksitet i prosjektene og rollen som prosjekteier blir dermed også viktigere.

Vi er også inne i en tid med store omstillinger, modernisering og digitalisering, og behovet for å organisere mer som programmer øker for å sikre helhetlig styring og gevinstuttak. Modenheten innenfor disse områdene er dessverre for lav.

Ønsker du å vite mer, last ned Metierundersøkelsen 2017:

Last ned Metierundersøkelsen 2017

 


Ragnar er Director i Metier OEC. Han har BVP sertifisering fra Best Value Group og bistår selskaper som benytter eller ønsker å benytte BVP metodikken. Han er sivilingeniør fra NTH, har nærmere 20 års prosjektleder erfaring, underviser i prosjektfaget og jobber generelt med prosjektforbedring. Han er en positiv type som alltid er blid, uansett om han sykler eller løper – eller befinner seg i skisporet utenfor hytta på Sjusjøen.