Megaprosjekt uten alvorlige ulykker

1 min. lesning

302 kilometer høyhastighetslinje, 7,8 milliarder euro og et 50 år langt samarbeid. Det er konturene av Frankrikes gigantiske jernbaneutbygging mellom byene Tours og Bordeaux.

Alexis de Pommerol, teknisk direktør  i det franske jernbaneselskapet Lisea, var på plass under BA205-konferansen for å fortelle om megaprosjektet. Innen 2017 skal de nye linjene forkorte togturen mellom Bordeaux og Paris med en hel time, fra tre til to.

Ingen alvorlige ulykker

Siden oppstarten i 2009 er det nedlagt mer enn 35 millioner arbeidstimer i prosjektet, uten at en eneste alvorlig skade har oppstått. På det travleste har mer enn 8 500 mennesker vært i aksjon, av dem 1 300 lokale arbeidere.

– Å unngå skader er en daglig utfordring. Vi er ikke i mål med sikkerheten før prosjektet er ferdig, fortalte Pommerol.

Underveis i prosjektet er det lagt opp til både daglige og ukentlige briefinger. I tillegg har det vært arrangert flere møter med spesielt fokus på sikkerhet.

– Jo mer du forutser, jo bedre takler du uventede problemer og utfordringer, slo Pommerol fast.

Foran skjema, i syv år

Lisea har ansvaret for alt fra design og finansiering, til bygging og vedlikehold av linjene. Alle toglinjer er ferdig, og etter planen starter testingen i juli. I de snart syv årene prosjektet har pågått, har det hele tiden ligget foran skjema. Det er langt fra tilfeldig, ifølge Pommerol.

– Planleggingen er den største fasen. Det er nødvendig med en sterk prosjektledelse som kan reagere raskt, og det er viktig at alle snakker samme språk og har samme mål. Når et prosjekt spenner over så lang tid som 50 år, er det viktig å ikke legge alle eggene i én kurv. Vi har derfor to selskaper til hver oppgave.

Mer enn 200 beskyttede dyrearter er tatt vare på, samtidig som mennesker og bedrifter langs toglinjene helt fra starten av har vært inkludert i prosjektet. Målet er at 75 % av de som jobber med prosjektet også skal ha en jobb i fremtiden. Langsiktighet er med andre ord i fokus for Lisea:

– Vi må planlegge, gjøre, sjekke og handle – alt med kontinuerlig forbedring og kvalitet i tankene, sa Pommerol.


Vigdis er senior manager i Metier OEC og leder for Metier OEC Outplacement. Hun har over 35 års erfaring som manager og direktør fra forskjellige bransjer, blant annet som kommunikasjonssjef for BA2015 - en nasjonal satsning for BAE-næringen. Hun er utdannet innenfor ledelse, salg og markedsføring. Som en livsglad og samfunnsengasjert person motiveres Vigdis av å skape gode resultater for Metier OEC, våre kunder og studenter.