Kontraktstrategi [video]

Kontrakter og innkjøp

1 min. lesning

Alle kommersielle prosjekter gjennomføres med kontrakter. En suksessfaktor for å lykkes er å identifisere prosjektets særtrekk, og å ha en klar kontraktstrategi.

Partene vil i de fleste tilfeller ha forskjellige mål, og det er viktig å tenke over hva det er som sikrer disse målene.

Kontraktstrategi from Metier on Vimeo.

Kartlegg prosjektets særtrekk

Kunden må planlegge for kvalitet, tid, kostnad og sikkerhet, og må gjennom en rekke problemstillinger for å få en god strategi. Hvert prosjekt er unikt, og for å lykkes er vi avhengig av å fange rammeverket, premisser og føringer, først. Et godt sted å begynne er ved å kartlegge prosjektets særtrekk – finne ut hvor det ligger i forhold til markedet.

Del opp i «kontraktspakker»

Når vi har kontroll må vi vurdere hvordan vi skal dele opp i «kontraktspakker»: størrelse, ansvar og rollefordeling. Hvordan skal vederlaget være? Hvordan er konkurransen, hvem er riktig leverandør og hva er riktig pris? Først etter dette er gjort vil det være mulig å lande på en løsning, og å synliggjøre premisser og suksessfaktorer.

Hos Metier OEC har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden

Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill, effektiv anskaffelse og -gjennomføring. Her kan Best Value Procurement (BVP), en anskaffelses- og  gjennomføringsmetode for fremtiden, være en god løsning.  Vi gir deg en kort bakgrunn om hvorfor du bør velge BVP og kort om metodikken.

Samspill er en gjennomføringsmodell – ikke en kontraktmodell

Metier OEC og Metier Legal har de siste tre årene gjennomført over 20 kurs i samspillskontrakter. Det er en stor og voksende interesse for samspill i BA-bransjen, og det kan virke som vi nå er inne i et paradigmeskifte. Med over 15 års erfaring og kompetanse med gjennomføring av samspillprosjekter, både fra entreprenørsiden og med rådgivning for offentlige byggherrer med gjennomføringsmodeller, kontraksstrategi, gjennomføring av konkurranser og fasilitering av samspillfasen, er det at vi ser med bekymring på samspill som gjennomføringsmodell.

Hva skal til for å lykkes med samspillkontrakter?

Alle ser verdien av godt samarbeid og kompetansedeling. Tradisjonelle kontrakter har en tendens til å gi fokus på de enkelte parters interesse og fordeling av skyld når ting ikke går som planlagt. Samspillskontrakter setter prosjektets mål i fokus. Gjennom integrasjon, balansert risiko og insentiver som stimulerer adferd mot prosjektets mål kan man oppnå de beste resultater.