IT Project Professional eller PRINCE2 Agile?

Sertifiseringer og standarder Smidige/agile metoder

4 min. lesning

Ønsker du å ta en sertifisering i smidig prosjektledelse? De mest anerkjente sertifiseringene i Norge er IT Project Professional og PRINCE2 Agile.

IT Project Professional (ITPP)

IT Project Professional kombinerer prosjektmetodikken PRINCE2® sammen med smidige teknikker og beste praksis for kontraktshåndtering. Sertifiseringen spesialiserer seg på IT-utviklingsprosjekter og hvordan denne typen prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres. Du lærer blant annet hvordan PRINCE2 og ulike smidige prinsipper bør anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet. Du får en god forståelse av hva som er typiske suksessfaktorer og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter. Sertifiseringen er spesielt relevant for gjennomføring av utviklingsprosjekter med et kunde- og leverandørforhold.


Usikker på hvilken sertifisering du bør velge? Ta vår gratis sertifiseringsguide.


Hovedinnholdet i ITPP

Motivasjon for smidig

 • Smidig fra et kundeperspektiv
 • Sammensetningen av PRINCE2 og smidig
 • Smidige roller, artifakter og seremonier

Produkter og gevinster

 • Produktnedbrytningsstruktur
 • Epos og brukerhistorier
 • Lønnsomhetsanalyse, effektmål og prioritering
 • Kontinuerlig prioritering

Smidig organisering

 • Organisering og ressursbruk for kunder i et smidig prosjekt
 • Produkteierrollen
 • Den smidige prosjektlederrollen

Leveranseplanlegging og flyt

 • Gjennomføringsmodellen for et smidig prosjekt
 • Arkitekturens plass i smidig
 • Rullerende planlegging
 • Viktigheten av flyt

Kontrollpunktet, fremdrift og læring

 • Betydningen av kontrollpunkt og godkjenning underveis
 • Akseptansedrevet utvikling
 • Test i det smidige prosjektet
 • Oppfølging av iterasjoner ved bruk av inntjent verdi
 • Kontinuerlig læring og forbedring i prosjektet

Nyttestyring

 • Estimering av kost og nytte
 • Styring etter nytte/kost
 • Tidslinje
 • Usikkerhet
 • Gevinstrealisering

Smidig kontrahering

 • Motivasjon for bruk av kontrakter i smidig prosjekt
 • Hvordan bruke kontrakter for å styre et smidig prosjekt
 • Bruk av kapasitetsavtaler
 • Risiko og prismodeller – målpris

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile® er et rammeverk som gir forståelse for anvendelse av smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2. Den bygger på prosjektrammeverket PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Rammeverket er ikke spesifikt for IT-utviklingsprosjekter, slik som ITPP, men tar for seg hvordan PRINCE2 og smidige rammeverk bør anvendes sammen uavhengig av type prosjekt.

Hovedinnholdet i PRINCE2 Agile

 • Introduksjon til PRINCE2 Agile®
 • Prosjekter og daglig drift
 • Oversikt over smidige idéer og prinsipper
 • Hvorfor og når bør du bruke PRINCE2 Agile®?
 • Oversikt over PRINCE2 Agile®-reisen – fra idé til prosjektavslutning
 • PRINCE2®-metoden i kombinasjon med smidig tilnærming
 • PRINCE2®-toleranser i et smidig prosjekt og de fordeler det gir
 • Smidige business case og sluttproduktbeskrivelser
 • PRINCE2®-roller vs. smidige teamroller som Scrum Master og Product Owner i ulike situasjoner
 • Planlegging i PRINCE2® vs. smidige sprinter og leveranser
 • Endringsstyring i PRINCE2® vs. flytende endringer
 • Smidige teknikker som visioning, epics og Cynefin i PRINCE2®s prosjektoppstart og initieringsfase
 • Grensesnittet mellom en PRINCE2®-prosjektleder og smidige team
 • Introduksjon til smidige metoder som for eksempel Scrum, Kanban, Retrospectives, Lean Startup og Minimum Viable Product
 • Agilometer: Er organisasjonen klar for å jobbe smidig?
 • Smidig kravstyring: User Stories og MoSCoW-metoden
 • God kommunikasjon i smidige prosjekter
 • Verdien av hyppige leveranser og hvordan man innarbeider dem i prosjektplanene
 • Minimum Viable Product, usikre estimater og fokus på leveranser og forretningsverdi

Sertifiseringene – praktiske forskjeller

IT Project Professional

ITPP-sertifiseringen gjennomføres som egenstudie med e-læring eller som en kombinasjon av egenstudie med e-læring og to samlinger. Du må beregne ca 60-80 timer på gjennomføringen og det kreves at du har tatt PRINCE2 Foundation. Om du ikke har PRINCE2 Foundation fra før kan sertifiseringen kjøpes med PRINCE2 Foundation inkludert som en del av sertifiseringsløpet. Eksamen består av 100 spørsmål som skal besvares på 1,5 time.

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile gjennomføres som et egenstudie som e-læring eller klasseromskurs over to dager. Du må beregne ca 20-30 timer på gjennomføringen og du må ha tatt en av følgende sertifiseringer for å delta:

Eksamen består av 50 spørsmål som skal besvares på 2,5 timer.

Usikker på hvilken sertifisering du bør ta? Ta vår guide og finn ut hvilken som passer for deg


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.

PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter.

Slik laster du ned PRINCE2-sertifikatet ditt

Har du tatt en sertifisering i PRINCE2 og lurer på hvordan du finner sertifikatet ditt?