Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

Smidige metoder

5 min. lesning

De fleste av oss har i løpet av det siste halvåret blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å innføre nye metoder og tankesett. De lederne som har klart å omfavne endringer og sett muligheter der andre har sett problemer er de som har kommet sterkere ut av denne perioden.

Mange virksomheter har blitt smidigere (agile) og har funnet nye, mer kostnadseffektive måter å arbeide på og har derfor sikret seg et konkurannsefortrinn. AgileSHIFT dreier seg om et mindset og en kultur for endring i virksomheten.

Vi lever i en VUCA-verden

De fleste virksomheter har mye å vinne på å bli smidigere. Rammeverket i AgileSHIFT er utviklet for å sette individer, team og virksomheter i stand til å overleve og vokse i en verden i hurtig endring.

AgileSHIFT tar for seg konseptet VUCA som som står for volatile (flyktighet), uncertain (usikkerhet), complex (kompleksitet) og ambiguous (tvetydighet), og er beskrivende for hva slags klima forretningsverden opererer i idag. Virksomheter må være klar over de utfordringene som følger med en VUCA-verden og gjøre seg klare for å endre måten de jobber på.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvilken rolle du som mellomleder kan og bør ha i dette.

LES OGSÅ: Hvilken nytte gir AgileSHIFT?

Brobyggeren

I en organisasjon kan man ha store og komplekse endringsprosjekter igangsatt og pålagt av ledelsen, samt mindre endringsinitiativer i «linja». Disse forskjellige prosjektene kan ha uforenelige mål og framgangsmåte, men også forhindre hverandres fremdrift.

Last ned gratis malpakke for AgileSHIFT

Det er derfor viktig at prosjekter og initiativer samkjøres mellom ledelsen og de ansatte. En mellomleder har oversikt over initiativer fra både ledelsen og de på linjenivå, og er den som koordinerer og navigerer disse. Det holder ikke lenger å tre endring ned over hodene på folk, men heller forsøke og motivere virksomheten til å akseptere og være komfortable med endring.

Organisasjonens prosjekter og strategier skal kommuniseres og gjøres forstått og relaterbart til linjenivået, men feedback må også formidles opp igjen til øverste nivå. Mellomlederen blir på denne måten den viktigste brobyggeren mellom ledelsen og de ansatte. Denne kombinasjonen av endringsinitativer på alle nivåer er det som er med på å skape en agil organisasjon.

Mellomlederen har en nøkkelrolle

Dersom en bedrift ønsker å bli smidigere, kan du som mellomleder være organisasjonens nøkkel til å oppnå et skifte eller du kan være det største hinderet. En fellesnevner for vellykket endring er at mellomledere har fått de ansatte «med på laget», men de må først være overbevist selv.

For å kunne motivere ansatte er det kritisk at du som leder har stor tro på og er komfortabel med endringene, samt mestrer de agile arbeidsmetodene. Det kan være tøft for mange ledere å jobbe smidig da det kan innebære store omveltninger i egen arbeidshverdag. På sikt så er det likevel viktig å etablere et smidig tankesett på tvers i virksomheten. Det hjelper ikke hvis det kun er teamet som jobber med produktutvikling som jobber smidig når resten av selskapet fortsetter som før.

5 viktige egenskaper en mellomleder bør ha

Lederrollen i agile metoder skiller seg fra den tradisjonelle lederrollen. Det ligger mer ansvar på teamnivå istedenfor på lederen, men det betyr ikke at du kan lene deg tilbake og se på.

AgileSHIFT definerer fem av de viktigste egenskapene en mellomleder bør ha for en vellykket implementering og fortsettelse av et smidig arbeidsmiljø.

1. Vær god på kommunikasjon.

Dårlig kommunikasjon forårsaker motstand til endringer. Informasjon om endring må kommuniseres til og fra alle alle nivåer i bedriften. Videre må fordelene ved organisasjonsendring videreformidles tydelig til de som faktisk skal implementerer det.

2. Tilby støtte

Agile metoder baserer seg på at man skaper et trygt miljø der ansatte er komfortable med kontinuerlig endring og forbedring, og alle ser på seg selv som endringsansvarlige eller fasilitatorer for endring. Personlig støtte må tilbys til ansatte og team som iverksetter agile arbeidsmåter slik at de får bygget nødvendig selvtillit.

3. Legg til rette for opplæring

Lær og informer ansatte om smidige arbeidsmåter og fordelene for både teamet og organisasjonen. Få inn den ekspertisen som behøves for god og grundig opplæring. Planlegg for oppfølging og oppfriskning utover i endringsprosessen. Det er fort gjort å kun fokusere på opplæring av teamene, men glemme opplæringen til lederen i prosessen. Da er det vanskelig å overbevise og motivere andre.

4. Legg til rette for samarbeid

Det første punktet i det som kalles manifestet for smidig programvareutvikling er "personer og samspill fremfor prosesser og verktøy". Som mellomleder bør du løfte frem dine ansatte og legge til rette for samarbeid mellom team i hele bedriften. Som det smidige manifestet sier så bør fokuset være mer på personer og samspill enn prosesser og verktøy.

5. Identifiser motstand tidlig

De fleste frykter endring, og det er ikke nødvendigvis de agile metodene ansatte motsetter seg, men heller endringene i seg selv. En mellomleders oppgave er å identifisere motstanden – inkludert sin egen! Videre må den styres ved å følge punktene over, samt lytte til de ansatte. Sett opp funksjoner slik at ansatte føler seg komfortable med kontinuerlig feedback og følg opp hva motsanden egentlig handler om.

Get free brochure about the Executive MBA


Astrid er ansvarlig for det administrative rundt kursgjennomføringer og daglig oppfølging av deltakere på våre åpne kurs og sertifiseringer. Hun har en bachelor i events management fra Bournemouth University. Tidligere har hun jobbet som Training Manager for et ERP-prosjekt i RPS. På fritiden elsker hun å reise og å drive med yoga. Astrid er også tidligere Norgesmester i troppsturn.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer, eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet  ofte var på grunn av manglende styring. Hvordan blir det da med agil tilnærming?