OKEA om å overleve som oljeselskap i en bransje som har utfordringer [intervju]

3 min. lesning

Tøffe tider i oljebransjen med lav oljepris, økende kostnadsnivå og påfølgende permitteringer og oppsigelser gjør at flere bedrifter må finne kostnadseffektive løsninger for å overleve. I følge DNB Markets har det så langt vært 37. 000 stillingskutt i oljebransjen.

Knut Karila, VP Development i OKEA, deler sin erfaring og gir noen tips på hvordan man kan takle den utfordrende situasjonen bransjen står ovenfor. OKEA ble startet av tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe, tidligere Det norske-sjef Erik Haugane og medgründerne Anton Tronstad og Knut Evensen i fjor sommer.

I en tid hvor de fleste nedbemanner bygger OKEA seg opp og tilbyr nye oljejobber i Trondheim. Selskapet har som målsetning å spesialisere seg på utbygging av påviste mindre oljefelt. De jobber fokusert med å finne innovative løsninger som gjør ting enklere og billigere, samtidig som de ikke nødvendigvis finner opp nye løsninger.

1. Få kontroll på ressursbruken

I tøffe tider er det viktig å ha kontroll på ressursbruken. OKEA er opptatt av å ha en slank organisasjon og setter ut spesialkompetanse til selskaper som jobber med dette.

De er gode på organisering, utforming av kontrakter og evaluering av leverandører på en trygg og innovativ måte. På den måten skaper de et godt forhold til sine leverandører og skaper to vinnere. De bruker leverandører som er best på sine områder og lar de konkurrere med sine proprietære løsninger.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


2. Utnytt eksisterende verktøy

For OKEA er det viktig å utnytte eksisterende verktøy, ikke å designe nye og enda mer fancy løsninger. De tenker hele tiden på kost-nytte. De vil bruke et godt etablert rammeverk som er tilpasset til OKEA sin måte å kjøre prosjekter på. Med alt samlet i en samhandlingsplattform, sikrer de at alle som er involvert i prosjektet til enhver tid er oppdatert på status. Metodikken er basert på beste internasjonale standard og gir dem en effektiv måte å kjøre prosjekter på og sikrer at de når de forretningsmålene de har satt seg.

3. Ha fokus på kompetanse

Et annet viktig element er å ha de riktige folkene med den rette kompetansen. OKEA har et erfarent kjerne-team i ledelsen med nødvendig kompetanse som sikrer gode relasjoner i hele organisasjonen. De har fokus på å bruke ansatte med den rette kompetansen, god track-record fra tidligere prosjekter og som gir bidrag til et godt team. Det er viktig med tilgang på erfarne medarbeidere som samtidig kan støtte de yngre. OKEA kaller det handlingskompetanse, dvs. å skape gode rammer som gir de yngre trygge omgivelser for å levere gode resultater.

okea teamProsjekt teamet i OKEA i deres lokaler i Trondheim. Fra venstre: Anton Tronstad, COO Okea - Ragnar Ek, Director Energy Metier - Dag Eggan, SVP HSE - Håvard Skaldebø, Project Control leader in OKEA from Metier - Knut Karila, VP Development OKEA

Metier OEC tilbyr tjenester innenfor prosjektkontroll og systemstøtte som OKEA har benyttet seg av. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

New Call-to-action


Ragnar er Director i Metier OEC. Han har BVP sertifisering fra Best Value Group og bistår selskaper som benytter eller ønsker å benytte BVP metodikken. Han er sivilingeniør fra NTH, har nærmere 20 års prosjektleder erfaring, underviser i prosjektfaget og jobber generelt med prosjektforbedring. Han er en positiv type som alltid er blid, uansett om han sykler eller løper – eller befinner seg i skisporet utenfor hytta på Sjusjøen.