Hvordan bør styringsgrupper tilpasse seg smidige prosjekter? [video]

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

Som alle prosjekter har også smidige PRINCE2-prosjekter et prosjektstyre – også kjent som en styringsgruppe. Forskjellen på en tradisjonell styringsgruppe og en smidig styringsgruppe er måten den jobber på.

I dette blogginnlegget ser Jonas Högstrand, lead trainer og smidigekspert, nærmere på tre områder hvor styringsgruppen må jobbe annerledes i smidige prosjekter.


Fra statusmøter til demoer

Er du vant med statusmøter hvor alle i styringsgruppa sitter passivt og hører på at prosjektlederen presenterer prosjektets fremdrift? Dette fungerer ikke i et smidig prosjekt. Smidige prosjekter har hyppige leveranser - for eksempel annenhver uke. Medlemmene av styringsgruppen må involvere seg og ha eierskap til leveransene. Dette gjøres best ved å delta på demoene etter hver sprint. På denne måten kan man påvirke kursen underveis og involvere seg i å få mest mulig verdi ut av hver leveranse.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Fra kostnadsfokus til verdifokus

Styringsgrupper har av gode grunner fokus på kostnader. Ikke så rart når man ofte ser prosjekter med store kostnadsoverskridelser. I smidige prosjekter bør man endre på dette fokuset, ettersom kostnadene ofte er relativt stabile når prosjektteamet er satt. I stedet bør fokuset dreie over til hvor mye verdi man klarer å hente ut av prosjektet. Og dette bør man følge opp prosjektlederen på.

  • Har vi klart realisert noen gevinster ennå?
  • Hvor nærme er vi å kunne realisere nye gevinster?
  • Hvilken verdi kan vi få ut av neste sprint?

Hold deg til planen

Ikke endre på planene straks det skjer noe uforutsett i prosjektet. Dette skaper bare usikkerhet og kompleksitet. Involver heller prosjektteamet i å løse eventuelle problemer og gjøre det beste ut av situasjonen. Gjør tydelige prioriteringer og la medlemmene av prosjektteamet være kreative rundt hvordan man leverer de gevinstene som er planlagt. Dette gjelder så langt det lar seg gjøre. Noen ganger vil det være nødvendig å endre på planen og ressurssituasjonen på grunn av endrede rammebetingelser. Poenget er at man involverer teamet i å løse utfordringer før man endrer planen ved små avvik.

Vil du lære mer om smidige styringsgruppemøter?

Vil du vite mer om hvordan styringsgruppen bør håndtere smidige prosjekter? Da anbefaler vi en sertifisering i PRINCE2 Agile.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 Agile for å høre mer om rammeverket som kombinerer det beste fra to verdener - smidig og PRINCE2.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Henning er direktør i Metier OEC og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Hva gjør en Agile Coach?

Selv om mange organisasjoner fullt eller delvis har implementert smidige miljøer er det mange som ikke klarer å utnytte potensialet i det smidige rammeverket. Årsakene til det er mange, men det finnes heldigvis også gode løsninger. En Agile Coach kan bidra til å hente ut gevinster ved hjelp av sin kunnskap og sine metoder. Her vil jeg forklare hva en Agile Coach gjør, hvorfor vi trenger en og vise hvorfor rollen er nødvendig.

Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Noe av det vanskeligste for ledere og prosjektledere er å prioritere. Dette gjelder både for linjeoppgaver, i smidige leveranser og i prosjekter. Det vil alltid være mange ønsker og meninger fra ulike hold, og det gjelder å holde hodet kaldt og få et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.