Hvordan bør styringsgrupper tilpasse seg smidige prosjekter? [video]

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

Som alle prosjekter har også smidige PRINCE2-prosjekter et prosjektstyre – også kjent som en styringsgruppe. Forskjellen på en tradisjonell styringsgruppe og en smidig styringsgruppe er måten den jobber på.

I dette blogginnlegget ser Jonas Högstrand, lead trainer og smidigekspert, nærmere på tre områder hvor styringsgruppen må jobbe annerledes i smidige prosjekter.


Fra statusmøter til demoer

Er du vant med statusmøter hvor alle i styringsgruppa sitter passivt og hører på at prosjektlederen presenterer prosjektets fremdrift? Dette fungerer ikke i et smidig prosjekt. Smidige prosjekter har hyppige leveranser - for eksempel annenhver uke. Medlemmene av styringsgruppen må involvere seg og ha eierskap til leveransene. Dette gjøres best ved å delta på demoene etter hver sprint. På denne måten kan man påvirke kursen underveis og involvere seg i å få mest mulig verdi ut av hver leveranse.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Fra kostnadsfokus til verdifokus

Styringsgrupper har av gode grunner fokus på kostnader. Ikke så rart når man ofte ser prosjekter med store kostnadsoverskridelser. I smidige prosjekter bør man endre på dette fokuset, ettersom kostnadene ofte er relativt stabile når prosjektteamet er satt. I stedet bør fokuset dreie over til hvor mye verdi man klarer å hente ut av prosjektet. Og dette bør man følge opp prosjektlederen på.

  • Har vi klart realisert noen gevinster ennå?
  • Hvor nærme er vi å kunne realisere nye gevinster?
  • Hvilken verdi kan vi få ut av neste sprint?

Hold deg til planen

Ikke endre på planene straks det skjer noe uforutsett i prosjektet. Dette skaper bare usikkerhet og kompleksitet. Involver heller prosjektteamet i å løse eventuelle problemer og gjøre det beste ut av situasjonen. Gjør tydelige prioriteringer og la medlemmene av prosjektteamet være kreative rundt hvordan man leverer de gevinstene som er planlagt. Dette gjelder så langt det lar seg gjøre. Noen ganger vil det være nødvendig å endre på planen og ressurssituasjonen på grunn av endrede rammebetingelser. Poenget er at man involverer teamet i å løse utfordringer før man endrer planen ved små avvik.

Vil du lære mer om smidige styringsgruppemøter?

Vil du vite mer om hvordan styringsgruppen bør håndtere smidige prosjekter? Da anbefaler vi en sertifisering i PRINCE2 Agile.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 Agile for å høre mer om rammeverket som kombinerer det beste fra to verdener - smidig og PRINCE2.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Henning er direktør i Metier OEC og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Project Management eller Product Management?

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse - og  gir noen nyttige innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.