Hva-skal-til-for-å-lykkes-med-samspillkontrakter

Hva skal til for å lykkes med samspillkontrakter?

Skrevet av Metier OEC - 3. mai 2016

Alle ser verdien av godt samarbeid og kompetansedeling. Tradisjonelle kontrakter har en tendens til å gi fokus på de enkelte parters interesse og fordeling av skyld når ting ikke går som planlagt. Samspillskontrakter setter prosjektets mål i fokus. Gjennom integrasjon, balansert risiko og insentiver som stimulerer adferd mot prosjektets mål kan man oppnå de beste resultater.

Trenger mer enn ildsjeler

Samspillkontrakter krever forståelse for arbeidsformen og evne til å arbeide samarbeidsorientert. Skal man lykkes med samspillkontrakter, trenger man mer enn ildsjeler – organisasjonen må tenke samspill og bygge kompetanse i flere ledd.

Mange aktører i bygg og anleggsbransjen har sett verdien av samspill, og det gjennomføres en rekke prosjekter med forskjellige varianter. Det er imidlertid lite materiale for beste praksis, erfaringsdeling, metodikk, modeller og det er få arenaer for kompetanseutvikling. Metier har utviklet en metode for samspill støttet av forskjellige kontraktmodeller.

LES OGSÅ:

Temaer: Kontraktstyring


Metier OEC

Skrevet av Metier OEC

Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.

Mest leste artikler