Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

Smidige metoder

6 min. lesning

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Egenskaper ved en god Agile Coach

I tillegg til de forskjellige rollene en Agile Coach har, er det mulig å definere flere typer egenskaper en Agile Coach burde ha.

Den viktigste egenskapen er å forstå mennesket. Hvordan vi tenker, hvordan vi løser problemer, hvordan vi reagerer på endring og hvordan vi jobber sammen. Psykologi er vanligvis et veldig viktig interesseområde for mange Agile Coacher. Jeg tror at vi kan identifisere tre hovedområder for å forstå egenskaper en Agile Coach trenger:

En Agile Coach må forstå hvordan mennesker reagerer og føler om endring. De kan dermed hjelpe folk til å føle seg komfortable med endringen, samt føle at de har eierskap. Å håndtere motstand mot endring og finne måter å overvinne det på, er oppgaver som kommer opp regelmessig.

Løse konflikter. En Agile Coach trenger å forstå konflikter mellom for eksempel teammedlemmer og ledelsen. Håndtering av konflikter kan være å bringe mennesker sammen, eller å ta på seg rollen som fasilitator. Det betyr å lære team, enkeltpersoner og ledere i en organisasjon å forstå konflikt, og hvordan man kan ha en konstruktiv dialog – selv når man er uenig.

Samarbeid. Agile Coach må se på samarbeidet mellom personer og team, og på forbedringer. Det betyr at han eller hun kan bringe mennesker sammen og sørge for at de har forutsetninger for å samarbeide. Det kan innebære å introdusere verktøy og teknikker, eller bare oppmuntre og styrke samspill i organisasjonen. Dette kan også være å stille spørsmål om hvorfor det ikke er samarbeid. En Agile Coach må forstå hvordan folk jobber sammen for å hjelpe dem med å forbedre og få de beste resultatene.


Bli sertifisert Professional Agile Coach (ICP-ACC). Les mer og meld deg på her.

Noen fallgruver å passe seg for

Det er også noen vanlige fallgruver en Agile Coach kan gå i.

Den viktigste å passe seg for er å gjøre store forandringer med engang. Det største problemet med dette er å få folk til å føle at ingenting de gjorde før var bra. Dette kan føre til at forandringen leder til mer motstand og gjør det vanskeligere å komme til målet. Det er viktigere å gjøre små endringer som lykkes over tid enn å forandre alt på engang.

Å “implementere” smidig, men ikke å tenke eller være smidig er et kjent problem. Du har muligens sett dette selv i selskaper som presser inn Scrum – hvor man adopterer rollene og lærer seremoniene, og så tror at jobben er gjort. Flere team begynner å bruke metodikken, men likevel endres svært lite. Grunnen er fordi ingen har lært hvordan de kan endre tenkemåten og gjøre tilpasningene som er nødvendig. De har regler og instruksjoner de følger uten å ta innover seg hvorfor de skal gjøre dette. Etter min mening er det viktigere å fokusere på verdier og prinsipper for å skape verdi. En Agile Coach kan bidra til å få ting til å gli og sette det i system. Dette innebærer å jobbe sammen over lang tid og trene sammen hver dag.

Drive-by Agile Coaching er det neste du bør unngå. En Agile Coach kommer med forslag eller forteller teamet hva de skal gjøre, uten å ha fått tid til å analysere situasjonen. Det er mulig at teamet går i feil retning. Agile Coachen trekker seg deretter ut, og går videre til andre team.

Den siste å være oppmerksom på er dersom en Agile Coach opptrer som en leder eller prosjektleder. En leder står hierarkisk over teammedlemmene, og det blir en annen dynamikk i relasjonen. Mens en Agile Coach er sidestilt team medlemmene. Teamet trenger derfor ikke å lytte. En Agile Coach får autoritet gjennom innflytelse, kunnskap og det å bygge sterke relasjoner. Målet er å hjelpe teamet til å jobbe godt sammen i et tempo bestemt av teamet.

Et praktisk eksempel

I team som jobber sammen over lang tid, kan det fort oppstå gnisninger mellom teammedlemmene som hindrer fremdrift og effektivitet. Enten mellom enkeltpersoner og Scrum Master, eller innad i teamet. I slike situasjoner er det nyttig at en person utenfra, som kjenner den smidige metodikken, kommer inn som en nøytral person uten noen historikk med noen. Fremgangsmetoden som kan brukes er først å innta observatørollen, for å gjøre en analyse av utfordringen. Deretter i fasilitatorrollen for å løse konflikten, enten i form av intervjuer, gruppesamtaler og lignende.

Dette er et enkelt eksempel på hvordan en Agile Coach jobber. For en utenforstående er dette enkle analyser og oppgaver som “alle” kan gjøre, men erfaring viser at dette arbeidet er en blanding av psykologi, kunnskap og relasjonsbygging som krever at du forstår menneskelige interaksjoner. Dette er jobben til en Agile Coach.

LES OGSÅ: Hva gjør en Agile Coach? – hvor du kan lese mer om rollene en Agile Coach kan ta

Ikke bare for de hippe og smidige

Agile Coacher har sitt utspring i det smidige miljøet, og har blitt en populær rolle de siste årene. Sannsynligvis grunnet effekten som oppnås. Derfor har flere Agile Coacher begynt å jobbe utenfor de tradisjonelle IT-miljøene, i sammenheng med utbredelsen av smidig.

Jeg har en liten utfordring til deg nå etter sommeren. Uavhengig av hvilken type prosjekt eller produktutvikling du jobber med; utforsk den smidige verden for å se om du kan finne ting å forbedre gjennom smidige prinsipper.

“Det er litt skjult magi i hver feil. Magien kalles læring” ―Robert Kiyosaki 

Bli en sertifisert Professional Agile Coach. Les mer her.


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer, eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet ofte var på grunn av manglende styring. Hvordan blir det da med agil tilnærming?

Slik lager du en smidig prosjektplan for sertifisering i PRINCE2 Agile Foundation

Vurderer du å bygge på PRINCE2-sertifiseringen din med kunnskap om hvordan du kombinerer PRINCE2 med smidige metoder? I denne videoen viser Jonas Högstrand, lead PRINCE2-trainer og smidigekspert i Metier Danmark, deg hvordan du lager en agil prosjektplan. Som eksempel lager han en plan for hvordan du kan jobbe for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation.