Håndtering av endring i kommersielle prosjekter [video]

2 min. lesning

Et prosjekt vil alltid støte på endringer underveis. Om du jobber proaktivt med disse endringene kan du unngå diskusjoner, konflikt og rettergang. Det er mulig å gjøre ting bedre gjennom en proaktiv tilnærming til endringer, men likevel er dette noe som utfordrer mange prosjekter.

Håndtering av endringer i kommersielle prosjekter from Metier on Vimeo.

Opptil 20 % endring i alle prosjekt

Tid og forberedelse kjennetegner alle prosjekt, men likevel vil de fleste prosjekter oppleve 10-20 % endring. Hvordan håndteres så dette? Om ledelsen ikke ivaretar grensesnittet oppstår fort både diskusjon og misnøye. Mennesker styres ofte av det vi synes er ubehagelig, så god endringsstyring er absolutt verdt å prioritere. Til tross for at det krever fokus, både på tid og på kvalitet.

Endringer gir konsekvenser

Endringsarbeidet forstyrrer ofte oppgaven, og en endring vil alltid ha konsekvenser. Eksempelvis i form av ekstrakostnader. Et budsjettet består gjerne av materialkostnader, timekostnader, et dekningsbidrag, risiko og det å tjene penger. En endring vil innebære noe mer/annet. Oppgaven blir da å finne ut om dette er noe som kan gi inntekt. Dette krever i så fall at leverandøren oppdager kostnaden og kan redegjøre og dokumentere den. Hvis dette ikke gjøres kan deler av fortjenesten strykes.

Jobb proaktivt

Dokumentasjonsjobben er krevende. Den krever at begge parter er konstruktive mens prosjektet løper. Etterpå husker vi veldig dårlig, og da må advokater ofte på banen. I verste fall går saken til domstolene, som må kunne sies å være en vanskelig arena å kommunisere godt i. Det er altså et poeng å jobbe proaktivt med endring mens prosjektet løper.

Hos Metier OEC har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.