7 tips når du skal velge en samarbeidspartner på prosjektopplæring

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Har du behov for å bygge kompetanse i prosjektledelse for bedriften du jobber i og ser etter en ekstern leverandør? Å velge riktig samarbeidspartner på prosjektopplæring er et valg du bør tenke nøye gjennom.

I dette blogginnlegget gir vi deg noen konkrete spørsmål du bør kunne svare ja på før du velger samarbeidspartner.

1. Forstår samarbeidspartneren din virksomhet og dine utfordringer?

Leverandøren bør ha inngående kunnskap om bransjen du opererer i, forståelse for utfordringer knyttet til typer prosjekter og kjennskap til de spesifikke utfordringene dere møter i det daglige arbeidet. Læringsutbytte og effekt blir mye bedre når opplæringen knyttes til reelle eksempler og problemstillinger som man kjenner seg igjen i.

Samarbeidspartneren må forstå virksomhetens strategi og forretningsmessige mål, og sørge for at innholdet i opplæringen understøtter dette. Husk at opplæringen kun er et virkemiddel for å få til en ønsket forbedring og profesjonalisering, ikke et mål i seg selv.

2. Har de en læringsmetode som sikrer en effektiv og god læringsprosess, som vil fungere for din bedrift?

Det finnes ulike læringsmetoder å velge mellom, og utfordringen er å finne den som er optimal for å sikre ønsket effekt for din virksomhet og dine ansatte.


Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som skal til for å lykkes med et  opplæringsprogram i din bedrift.


Mange velger automatisk klasseromsundervisning, siden dette er det enkleste, tradisjonelle og trygge. Her bør du imidlertid utfordre deg selv, dine ansatte og leverandøren og aktivt søke en andel digital opplæring. Bakgrunnen er at de aller fleste rapporterer om utfordringer med praktisk anvendelse og manglende ønsket effekt etter klassisk klasseomsundervisning. Aktiv bruk av digital læring viser seg å sikre en bedre, mer fleksibel og varig læringsprosess. Andre faktorer som påvirker dette er f.eks. målgruppe(r) for opplæringen, antall deltakere, hvor deltakerne er lokalisert geografisk. Gjennom å utforske alternative og moderne tilnærminger vil du garantert få økt læringsutbytte og større verdi av opplæringen.

3. Kan de effektivt tilpasse opplæringen til din virksomhet, type prosjekter og ulike målgrupper?

De fleste bedrifter har en ulik miks av prosjekter og du bør forvente at samarbeidspartneren effektivt evner å tilpasse rammeverk, metoder og teoretisk fundament til bedriftens omgivelser, etablerte prosesser/rutiner og spesifikke utfordringer. Samtidig bør man ta hensyn til at ulike roller i prosjektene har ulike behov for kompetanse.

I forrige Metier OEC undersøkelse (nasjonal prosjektundersøkelse) var det kun litt over 30 prosent av virksomhetene som svarte at de har et opplæringsprogram som er tilpasset deres prosjekter. Skal man først bygge kompetanse lønner det seg å investere i opplæring som er tilpasset, slik at den ikke blir for generisk og oppfattes delvis relevant.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et effektivt opplæringsprogram i prosjektledelse

4. Har de selv kompetanse på anerkjent og aktuell praksis i prosjektledelse?

En samarbeidspartner bør være oppdatert på hva som skjer i markedet og kunne tilby sertifiseringer og kurs basert på anerkjent beste praksis og ledende internasjonale prosjektstandarder. Samtidig skjer det hele tiden en utvikling i prosjektfaget og det er viktig at en leverandør er i front, kjenner trender og utvikling nasjonalt og internasjonalt og har en kontinuerlig utvikling av tilbudet ut i markedet.

5. Kan de vise til resultater for sine kunder?

Be leverandøren om referanser fra andre kunder hvor de har levert tilsvarende opplæringsprogram, gjerne innen samme bransje og fagområde som din virksomhet opererer i. I tillegg bør man etterspørre hvilken verdi/effekt kunden har fått av opplæringen, siden mål om forbedring oftest er bakgrunnen for å investere tid og penger i dette. Disse erfaringene kan være svært verdifulle og det kan være lurt å ta lærdom av hva andre lykkes og ikke lykkes med.

LES OGSÅ: Gevinstene av bedriftsintern kompetanseheving innen prosjektledelse i Forsvaret

6. Har de gode rådgivere som kursledere?

Sørg for at samarbeidspartneren du velger har rådgivere og kursledere som aktivt arbeider i prosjekter i dag. Rådgiveren/kurslederen bør kunne komme med aktuelle forbedringsforslag til måten dere jobber på, basert på fersk og aktuell erfaring fra andre virksomheter. I tillegg er ikke alltid de dyktigste på fag de som er flinkest til å fasilitere og motivere i opplæringssituasjonen. Vær like fokusert på å be om dokumenterte evalueringer fra andre kursgjennomføringer som oversikt over aktuelle prosjektoppdrag og CVer.

7. Tilbyr de samme opplæring til sine egne ansatte?

Opplæring i prosjektledelse er noe alle som lever av prosjekter burde tilby sine ansatte. Undersøk derfor samarbeidspartneren du vurderer. Gjennomfører de tilsvarende tilpasset opplæring for sine egne ansatte? Gjør de selv som de ønsker du skal gjøre mht. opplæring?

LES OGSÅ: Hvordan etablere karriereveier i prosjekt

New Call-to-action


Henning er direktør i Metier OEC og har i mange år arbeidet med forbedring og kompetanseutvikling hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør fra Universitetet i Sør-Trøndelag, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP® og MoV® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på sykkel langs landeveien eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

10 gode podcaster om prosjektledelse

Prosjektledelse er et fag som stadig utvikler seg, og det er derfor vanskelig å bli helt utlært. Om du ønsker å holde deg oppdatert, er podcast et nyttig medium. Da kan du lytte til fagstoff hvor og når det passer for deg. Vi har funnet frem 10 gode podder for deg som er prosjektleder eller interessert i prosjektfaget, så du lettere kan navigere i det store tilbudet.  Nederst har vi samlet noen tips for deg som er spesielt interessert i oppdateringer på ledelse og endringsledelse. 

De 10 mest leste blogginnleggene første halvår

Hvilke temaer innenfor prosjektledelse trigget våre lesere første halvår i 2020? I følge statisitikken så troner en gammel klassiker om forskjellen på resultatmål og effektmål øverst på pallen.

Er dørstokkmila lang? Bli med på Bootcamp i prosjektledelse

Vi kjenner alle til den berømte dørstokkmila. Du tenker at du skal sette i gang med trening for å nå målet ditt, men vet ikke hvor du skal begynne og hva du skal gjøre. Slik er det også for deg som ønsker å bli prosjektleder – det finnes en jungel av kurs og det er vanskelig å vite hva man skal velge. Et raskt Google-søk gir 346 gode svar.