Bespart millioner - Metier OEC.png

God tidligfase gir milliardbesparelser

Skrevet av Metier OEC - 26. september 2018

 Denne artikkelen ble først publisert av Nye Veier i Aftenpostens bilag, tirsdag 25. september 2018.

Etter at Nye Veier overtok utbyggingen av E6 fra Moelv til Øyer, har selskapet økt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet med omlag 7 milliarder kroner, og redusert prosjektets forventet kostnad med 4-5 milliarder. Metier OEC har vært en sentral medspiller i prosjektets tidligfase.

– Metier OEC har ledet strategiarbeidet i tidligfasen, der økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og kostnadsbesparelser har stått i fokus. De har bidratt sterkt til det gode resultatet, sier Øyvind Moshagen, Prosjektdirektør E6 Innlandet i Nye Veier (til venstre på bildet).

Les mer: Prosjektledelse er viktigere enn noen sinne

Høy kompetanse i tidligfase og lang erfaring med prosjektoptimalisering er blant Metier OECs styrker. – I denne type store prosjekter er grundige analyser og aktivt strategiarbeid i tidigfasen avgjørende, sier Otto Erster Bergesen, Prosjektleder tidligfase E6 Moelv - Øyer og leder av strategiarbeidet på vegne av Metier OEC.

Bilde til artikkel

 

Store kostnadsreduksjoner

– Riktig linjeføring, optimalisering av konstruksjoner, gjenbruk av eksisterende veilegeme og en effektiv gjennomføringsmodell har gitt betydelige kostnadsreduksjoner, uten at det påvirker kvaliteten på veien negativt, sier Bergesen. Optimalisering av både prosjektets løsninger og gjennomføring er viktig.

– Helhetlig prosjektgjennomføring kan gi store gevinster. Et eksempel er bruken av masser. Det å kunne se på massedisponeringen på hele den 45 km lange strekningen, og ikke kun en isolert parsell, gir store effekter, sier Bergesen.

Nye E6 fra Moelv til Øyer er et stort prosjekt på 10-11 milliarder. 45km vil bli gjennomført som firefeltsvei med en fartsgrense på 110 km/t, som teoretisk vil gi omlag 9 minutter redusert reisetid. Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og kostnadsbesparelser bidrar til at prosjektet nå er prioritert for snarlig utbygging. Dette gir raskere utbedring av en ulykkesbelastet strekning.

Les mer: Hvordan sikre fokus på lønnsomhet i prosjekter?

– Hurtig ferdigstillelse vil også ha positive effekter utover det vi klarer å beregne med våre modeller, spesielt i forhold til reduksjon av ulykker og fremkommelighet for utrykningskjøretøy, sier Bergesen.

 

Prosessledelse

Metier OEC tilbyr en prosess for strategiarbeid i tidligfase der det kan hentes inn ulik kompetanse fra flere tilbydere, mens Metier OEC leder prosessen. Stikkordet er tidlig involvering. – Vi ønsker å gå tidlig inn i prosjekter. Lang planleggingshorisont og tette, gode prosesser reduserer risiko og gir gode kostnadsoverslag, sier Bergesen.

– Det er i tidligfasen vi legger grunnlag for et vellykket prosjekt, slår han fast. Metier OEC har samarbeidet med Nye Veier i flere år, og har fulgt utviklingen i selskapet. Nye Veier skal ha skryt for deres tilnærming til prosjekt. De forstår viktigheten av godt arbeid i tidligfase, og evner å fokusere på riktige tema til rett tid. Mye av det de gjør imponerer meg, sier Bergesen For Nye Veier AS har samarbeidet med Metier OEC gitt tung kompetanse i prosjektet, uten at selskapet har måttet oppbemanne.

– Vi er opptatt av å holde organisasjonen slank og smidig, og denne modellen har fungert veldig godt, sier Øyvind Moshagen. – Vi har brukt vår egen kompetanse, samt andre eksterne spesialister under ledelse av Metier OEC. Det har gjort at vi har oppnådd en betydelig økning i lønnsomheten og reduksjon i kostnader, helt i tråd med vårt mandat. Vi er svært fornøyd, sier han.

 

Book en gratis rådgivningstime om prosjektledelse

Temaer: Prosjektplanlegging


Metier OEC

Skrevet av Metier OEC

Metier OEC er en ledende totalleverandør innen prosjektledelse og prosjektstyring i Skandinavia. I over 30 år har vi bistått prosjektvirksomheter i å nå deres forretningsmål gjennom riktige og effektive prosjekter.

Mest leste artikler