Frode Kyvåg: Ingen er best alene

2 min. lesning

For Frode Kyvåg er det lite som skiller det å lede et idrettslag og det å være en næringslivsleder. Spiller du ikke på lag kommer du uansett ingen vei.

—Det handler om å bygge et lag, skape et prestasjonsmiljø som kan måles på resultat, konstaterte Frode Kyvåg da han i januar holdt foredrag for over 300 tilhørere på BA2015-konferasen i Oslo. Kyvåg, som feirer 40-årsjubileum med Norway Cup i år, mener skillene mellom idrett og næring er minimale. Om du skal kunne prestere er det å være en del av en gruppe med felles interesser og ønsker sentralt for å lykkes.

Samhandling basert på vilje

—Godt arbeidsmiljø, godt samarbeid, å ha det gøy på jobben og stor takhøyde er noe alle ønsker. Men hvordan komme dit? Her er det den mentale biten som skiller, hevder Kyvåg.

Han trakk frem nøkkelområder som holdninger, konflikthåndtering, det å unngå taktisk spill, å være åpen, ærlig, tydelig og løsningsorientert som helt grunnleggende for å kunne dra i samme retning. En leder må ifølge Kyvåg også være bevisst på språk og adferd, slik at samhandlingen er basert vilje, og ikke tvang.

Dårlig kommunikasjon gir konflikt

Tilhørerne på BA2015-konferansen fikk høre at Kyvåg slett ikke alltid hadde vært like god på ledelse, og at veien mot å bli en god leder startet i motbakke. Som håndballtrener var han tidlig i karrieren opptatt av å ”skremme” laget til å prestere, og det skulle gå en stund før idrettslederen innså at det handlet om ”oss”, ikke ”jeg”.

—Jeg fikk meg noen overraskelser underveis. Men faktum er at ingen er best alene. For å lykkes må alle ville mer, yte bedre, være utviklende og inkluderende. For å lykkes med dette er gruppen avhengig av en inkluderende lederstil. En gruppe vil nemlig alltid bli sterkere ved samhandling.

Hvorfor oppstår så konflikter? Jo, mennesker er forskjellige. Ulike syn og interesser samt følelsen av å være provosert, presset og urettferdig behandlet fører ofte til at lagspill og gruppedynamikk feiler. Dårlig kommunikasjon og mangel på respekt ender som regel i konflikt, forteller Kyvåg.

Involver flest mulig, oftest mulig

—Godt lederskap handler om teambuilding, entusiasme, begeistring og engasjement. Om å kunne inspirere, motivere og stimulere. Skape trivsel og trygghet. Det handler også om å involvere flest mulig, oftest mulig. Trives vi på jobben vil det smitte over på dem rundt oss.

I Kyvågs filosofi er godt miljø lik vekstvilkår. Det vi føler, tenker og bruker energien vår på vises i prestasjonen vi gjør.

—Mange gruer seg til å gå på jobben. Mitt budskap til dere er derfor – gå hjem og ta enda bedre vare på hverandre, avslutter Kyvåg.

New Call-to-action


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.