Digital transformasjon - Seks tips for å lykkes med nye smidige leveransemodeller

Smidige/agile metoder

3 min. lesning

I tiår har organisasjoner jobbet med å etablere prosjektrammeverk og metodikk som passer deres virksomhet og oppgavene som skal løses. Kritikere mener den klassiske prosjektmodellen, ofte referert til som «fossefall», er for rigid og ikke kan anvendes for alle typer initiativer; «one size does not fit all».

Den raske utviklingen som primært drives av teknologi, medfører at virksomheter må være mer tilpasningsdyktige og smidige – raskere enn før. Denne digitale transformasjonen påvirker forretningsmodeller og endrer verdikjeder. Virksomheter må derfor tilpasse seg for å levere etterspurte produkter og tjenester på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

Mange vi møter trekker frem ulike utfordringer på dette området:
 • De klarer ikke å respondere raskt nok på endringsbehovet
 • Leveransemodellene fremstår ikke som effektive nok
 • Samarbeidet mellom forretningssiden og IT ikke er tett nok
 • Den «gamle» måten å drive strategi, budsjettering og beslutningsprosesser på henger ikke sammen med virkeligheten i prosjektene og utviklingsprosessene.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på prosjektbloggen.


Det jobbes med tanken om at noe må gjøres, men mange er usikre på hva, hvorfor/hvorfor ikke, når og hvordan. Alt for mange har gjort seg dyre erfaringer i forhold til hva som fungerer og ikke fungerer på veien til implementerte «fit-for-purpose» prosjekt-/leveransemodeller i virksomheten.

Gevinstene med smidigere leveransemodeller

De som har lykkes med å innføre smidigere leveransemodeller forteller at disse har gitt fleksibilitet, innovasjon, raskere leveranser og raskere gevinstuttak (time-to-market/time-to-customer). I tillegg er kundene mer fornøyde og de ansatte mer motiverte.

Hvordan komme i gang på virksomhetsnivå

Det har lenge vært kjent at kontinuerlig forbedring, innovasjon og korte læringssirkler er riktig vei å gå. Lean, Smidig, Agile, Scrum, DevOps, PRINCE2 Agile og SAFe er eksempler på rammeverk, buzz-ord og begreper som stadig flere har hørt om. Samtidig er det få som har god nok forståelse til å kunne starte denne reisen på en sikker og stegvis kontrollert måte. Et fellestrekk for alt dette, er at man henter inspirasjon fra tidligere rammeverk med nye tvister, termer og tilnærminger. Nye måter å jobbe på krever både nye strukturer og endring; og de fleste undervurderer organisasjonsutviklingen, kulturbyggingen og endringsledelsen som skal til for å lykkes. Undersøkelser viser at dette alene utgjør omtrent 70% av arbeidsinnsatsen. Midt oppe i alt dette tror vi at ledelsen fremdeles har behov for å styre og ha kontroll.

Alle rammeverk krever kompetanse for å bli forstått, benyttet og tilpasset på en god måte, slik at man benytter dette tilpasset virksomheten og type utfordring som skal løses.

Veien til det perfekte oppsettet av leveransemodeller er humpete og lang, og kan innebære kostbar eksperimentering.

Vi har derfor følgende seks tips som hjelp på endringsreisen:

 1. Finn ut hvor organisasjonen står; hvor modne er vi egentlig?
 2. Bygg kompetanse – uten kompromiss - på alle nivå
 3. Ledelsen må lede vei
 4. Hent inspirasjon fra anerkjente rammeverk
 5. Lag et nettverk eller en kjernegruppe i organisasjonen som løpende diskuterer erfaringer og behov for forbedringer
 6. Ta små skritt mot målet. Tilrettelegg for korte læringssykluser og aksepter at det ikke blir riktig første gangen

All erfaring peker mot at kompetansebygging, kulturbygging og endringsvilje-/evne er de viktigste stikkordene for å lykkes.

New Call-to-action


Nils Erik Aas jobber i Metier OEC og leder teknologisatsningen i Management Consulting. Han har til sammen 20 års erfaring som konsulent og ledelsesrådgiver i ledende selskaper som PwC Consulting, IBM Business Consulting Services og Metier OEC. Han har opparbeidet seg mye ledelseserfaring som program- og prosjektleder, og har spisskompetanse på IKT- og endringsprosjekter fra både privat og offentlig sektor. Nils Erik brenner for kontinuerlig forbedring. Relevante sertifiseringer: MoP, MSP, PRINCE2, PMP, Management of Portfolios, ITPP, SAFe, Lean svart belte.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Noe av det vanskeligste for ledere og prosjektledere er å prioritere. Dette gjelder både for linjeoppgaver, i smidige leveranser og i prosjekter. Det vil alltid være mange ønsker og meninger fra ulike hold, og det gjelder å holde hodet kaldt og få et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Når prosjekter blir smidige, bør da prosjekteierskapet bli mer agilt?

Flere og flere har innsett viktigheten av rollen som prosjekteier for at prosjekter skal lykkes. Spesielt avgjørende er samspillet mellom prosjekteieren og prosjektlederen. Uten godt prosjekteierskap blir oppgaven til prosjektleder mye mer krevende. Og antakeligvis umulig i noen tilfeller. Men hva skjer med den viktige prosjekteierrollen når flere prosjekter benytter smidig metodikk? Det belyser vi her.