Dette-er-Scaled-Agile-Framework

Dette er Scaled Agile Framework (SAFe®)

Skrevet av Jonas Högstrand - 13. mai 2019

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et rammeverket for samarbeid om produktutvikling i store organisasjoner der flere team eller avdelinger skal gjennomføre større smidige programmer.

Tre nivåer

På teamnivå bygger SAFe® på metoder som Scrum og XP. De smidige, selvorganiserende teamene har klart definerte roller, ansvarsområder og prosesser for kontinuerlig samarbeid og løpende leveranser. I arbeidet inngår køer (backlogs), tidsbokser, sprinter, retrospekter osv.

På programnivå opererer SAFe® med smidige "team of teams". Her dreier det seg om å definere produktvisjonen og verdikjeden og allokere budsjetter til såkalte Value Streams. Budsjettene går til drift av et eller flere Agile Release Trains, som kontinuerlig leverer produkter til kundene. Også på programnivå brukes køer, sprinter, demoer osv. Målet er hele tiden å sikre at tingene henger sammen.

LES OGSÅ: Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®), Hvorfor SAFe og hvem passer det for.

På overordnet porteføljenivå koordinerer SAFe® alle programmer i en samlet oversikt. Her blir strategiene utarbeidet, Must Win Battles blir definert, og man blir enige om et overordnet budsjett for årets utviklingsarbeid. SAFe® bruker konsepter fra Lean-tankegangen og Kanban til å håndtere de overordnede rammene.


Lær mer om SAFe og meld deg opp til sertifisering herIngen prosjekter i SAFe®

SAFe® opererer ikke med prosjekter. I stedet for å flytte mennesker rundt mellom prosjekter, blir arbeidet delt inn i mindre deler som fordeles og delegeres mellom ulike stabile team.
Som smidig metode inneholder SAFe® alt du trenger, på alle nivåer. SAFe® er det nærmeste vi kommer en smidig "out-of-the-box"-leveransemodell for hele virksomheten.

Fakta om SAFe®

Oppbygning

  • Teamnivå: Kanban, Scrum, XP, Program Increments (PI), PI Planning, User Stories, Iterations
  • Programnivå: Features, Agile Release Trains, PI Objectives, PI Planning, DevOps
  • Porteføljenivå: Epics, Values Streams, Portfolio Canvas, Lean Budgets

Kjennetegn

#noprojects, Lean-Agile-produktutvikling

Målgruppe

Primært store virksomheter som kan håndtere implementeringen.

Bruk

Ny produktutvikling i store organisasjoner. SAFe® inkorporerer Scrum, Kanban og Lean Startup.

LES OGSÅ: Scrum eller Kanban

Utbredelse

SAFe® er beregnet for produktutvikling og brukes i mange bransjer, for eksempel hos systemleverandører, finansinstitusjoner, banker og forsikringsselskaper som har behov for intern IT-produktutvikling.

Sertifisering

SAFe®-sertifiseringer tilbys av Scaled Agile Inc. De ulike sertifiseringene baserer seg på bestemte roller. Du trenger bare én enkelt sertifisering for å kunne ivareta en rolle. Det finnes ikke noe overbygningsnivå i SAFe®.

Populære SAFe®-kurs:

  • Leading SAFe®
  • SAFe® Scrum Master
  • SAFe® Scrum Product Owner/Product Manager

Nivå

SAFe® brukes på bedriftsnivå.

Beskrivelsesgrad

Høy

Leading SAFe sertifisering

Temaer: Prosjektsertifisering, Smidige metoder


Jonas Högstrand

Skrevet av Jonas Högstrand

Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.

Mest leste artikler