Dette er hovedendringene i den nye versjonen av prosjektveiviseren

2 min. lesning

Difi har lansert en ny versjon av prosjektveiviseren som er en anbefalt prosjektmodell for offentlig sektor. Den nye versjonen har en rekke endringer som går på tilpasning til virksomheter og behovet for endringsledelse og omstilling. I tillegg har det kommet flere nye aktiviteter og sjekklister som er viktige å få med seg.

Vi har oppdatert kursmateriellet tilhørende vårt gratis kurs "Innføring i prosjektveiviseren" med endringene i versjon 3.1 av prosjektveiviseren. Kurset gir deg en introduksjon til beste praksis innenfor prosjektmetodikk, med hovedfokus på Prosjektveiviseren.

LES OGSÅ: Få suksess med prosjektveiviseren

Dette er hovedendringene:

 1. "Idetrakten" er oppdatert med nye aktiviteter som må gjøres i forkant av BP1.

 2. Nytt innhold på prosjektveiviserens forside som handler om hvordan virksomheter kan tilpasse og bruke prosjektveiviseren på en mest mulig hensiktsmessig måte.

 3. Nytt innhold som handler om hva som vil kreves av organisasjonen og tilhørende behov for endringsledelse.

 4. Innholdet under informasjonssikkerhet er oppdatert i henhold til den nye personvernforordningen.

 5. Sjekklister:
  - Utvidet sjekkliste for BP2, BP3 og BP4
  - Ny sjekkliste: Involvering av kommunesektoren (henvises til i flere faser)

 6. Nye aktiviteter i begynnelsen av planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen for å sikre en god faseovergang.

 7. Endringer på sidene som beskriver ledelesesproduktet "Faseplan" for de forskjellige fasene.

 8. Planleggingsfasen er oppdatert med tanke på at det som skjer her skal være på et overordnet styringsnivå.

 9. Det er gjort endringer på aktiviteten "Beskrive tekniske rammer for prosjektet" i planleggingsfasen da løsningen ikke skal beskrives i detalj her.

 10. Ny og oppdatert beskrivelse av målgruppen for prosjektveiviseren.

 11. Formålsbeskrivelsen i konseptfasen er oppdatert.

 12. Ledelsesproduktene er synliggjort på aktivitetene "Ferdigstille styringsdokumentasjon".

 13. I siste del av gjennomføringsfasen skal det utarbeides en avslutningsbefaling som presenteres ved BP4.

 14. Dokumentmaler er oppdatert for sluttrapport og mandat for konseptfasen.

Kilde: Difi

New Call-to-action


Per Ståle er direktør i Metier OEC og har mer enn 20 års erfaring med utøvelse av prosjektfaget i praksis. Han brenner for faget og er en av våre mest etterspurte kurs- og foredragsholdere. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for EVRY og IBM Global Services og bistår i dag virksomheter verden over med utvikling og innføring av prosesser for prosjektledelse.