Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

Dette er forskjellen på prosjekter, programmer og porteføljer

Skrevet av Katrine Høiback Jebsen - 14. september 2017

PRINCE2 er verdens mest populære prosjektledelsesmetodikk. Rammeverket eies av Axelos, som også har rammeverk og veiledninger for håndtering programmer (MSP - Managing Successful Programmes) og porteføljer (Management of Portfolios).

I dette blogginnlegget forklarer vi deg hvordan Axelos definerer prosjekter, programmer og porteføljer og hvordan de kan organiseres i forhold til hverandre.

Prosjekt

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere en avtalt Business Case.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner et prosjekt?

Prosjektledelse er planlegging, delegering, overvåkning og styring av alle aspekter av prosjektet. Dette inkluderer å motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventinger knyttet til tid, kostnad, kvalitet, omfang, gevinster og usikkerhet.

Program

Et program er en midlertidig fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, styre og overvåke implementering av et sett relaterte prosjekter og aktiviteter for å levere ytelsesforbedringer og gevinster relatert til virksomhetens strategiske målsetninger.

Programledelse og prosjektledelse er komplementære tilnærmelser. I løpet av et program, vil prosjekter initieres, gjennomføres og avsluttes. Programmer er dermed paraplyen disse prosjektene koordineres under.

Programledelse skal sikre samhandling mellom :

  • Virksomhetsstrategien
  • Leveranser og innføringen av endringskapabiliteter
  • Den daglige forretningen

Delta på vårt gratis webinar for å få en introduksjon til MSP og MOP.


Portefølje

En portefølje er totalen eller en del av en virksomhets investeringer i endringsinitiativer som er iverksatt for å oppnå strategiske målsettinger. Porteføljeledelse består av koordinerte strategiske prosesser og beslutninger som sammen skaper den mest effektive balanse mellom organisasjonsendringer og “business-as-usual”

I motsetning til programmer og prosjekter har ikke porteføljer en definer start og slutt. Porteføljen må dekke de prosjektene og/eller programmene som er nødvendige for å oppnå et strategisk mål.

Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler.

Et eksempel på organisering av prosjekter, programmer og porteføljer

prosjekt-program-portefølje

Figuren viser organiseringen av en portefølje. I porteføljen over finner vi 6 prosjekter hvor 3 av dem er organisert i et program.

Vil du lære mer om program- og portføljestyring?

Under finner du en oversikt over sertifiseringene knyttet til program- og porteføljestyring som kan være nyttig.

MSP Foundation

MSP Foundation gjør deg i stand til å jobbe som et teammedlem i et program med forståelse av de fundamentale prinsippene i MSP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MSP Practitioner

Som MSP Practitioner sertifisert vil du få en god forståelse av prinsippene og teorien i MSP slik at du kan bruke det og lede mindre komplekse programmer. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

MoP Foundation

MoP Foundation er en sertifisering som gir deg en innføring i god praksis for porteføljestyring. Etter endt sertifisering vil du være i stand til å jobbe som et teammedlem i et porteføljekontor eller besitte flere av rollene ved å vise tilstrekkelig kunnskap og forståelse i MoP. Sertifiseringen krever at du deltar på et tre dagers klasseromskurs med en påfølgende 1-times eksamen.

MoP Practitioner

MoP Practitioner gjør deg i stand til å bruke og tilpasse MoP tilstrekkelig for å kunne implementere MoP og bruke alle deler av MoP på en portefølje. Sertifiseringen krever at du deltar på et to dagers klasseromskurs med en påfølgende 3-timers eksamen.

New Call-to-action

Temaer: Prosjektledelse, Porteføljestyring


Katrine Høiback Jebsen

Skrevet av Katrine Høiback Jebsen

Katrine er Senior Consultant hos Metier OEC og har erfaring fra prosjektledelse, investering og strategiutvikling i USA, Norge og Qatar. Hun har utdannelse innen prosjektledelse, økonomi og finans og er sertifisert innen PRINCE2 og MSP. På privaten driver hun en nettbutikk i Norge for freshe og komfortable treningsklær.

Mest leste artikler