BA2015 - Hva gjenstår?

2 min. lesning

Kostnadene må reduseres, effektiviteten må øke og fokuset på samspill må bli større. Det var konklusjonen da aktører fra næringen gjorde opp status under BA2015-konferansen.

Panelet besto av Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret, Skanskas Ståle Rød, Ole-Petter Thunes fra Rambøll og Sverre Tiltnes fra Bygg 21.

BA2015-konferansen 2016 from Metier on Vimeo.

Det handler om å gjøre

Tre år er gått siden BAE-næringen selv tok initiativ til et felles forbedringsprosjekt gjennom BA2015-satsingen. Nå overleveres arbeidet til kompetansesenteret Prosjekt Norge.

Årets konferansetema, «Det handler om å gjøre», oppfordrer næringen til å tenke videre. Gode intensjoner, teorier, modeller og verktøy er ikke nok, det må også fungere i praksis. BA2015, som er en nasjonal satsing for BAE-næringen, har vært en arena for å forbedre effektiviteten innen bygg- og anleggsnæringen. Så, hva er status for næringen som omsetter for mer enn 400 mrd. i året, tre år etter?

Privilegert næring

Rekordhøy byggeaktivitet og en «all time high» for den norske BAE-næringen til tross, landets største næring opplever samtidig rekordlav effekt av ny teknologi og et rekordstort frafall innen BA-fag. Panelet var enige om at kostnadene må ned, samtidig som effektiviteten må opp. For å lykkes med dette pekte de spesielt på tre ting: Planlegging, forutsigbarhet og samhandling.

– Den norske BAE-næringen er i en situasjon hvor vi kan kvalifisere oss til Champions League, ja, kanskje til og med vinne i 2020. For å få til det må vi ha riktig kompetanse i alle ledd. Per i dag kjenner vi ikke kunnskapen til ⅔ av næringen, sa Sverre Tiltnes, som etterlyser anskaffers rolle i jobben med å sile ut arbeidsinnvandrere uten tilstrekkelig kompetanse.

– De er ikke klar over risikoen de tar. Mange får dårlige leveranser, og her må vi fordele ansvar og risiko – gjennom kunnskap og dialog. Vi lærer gjennom hva markedet leverer, sa Tiltnes, som mener næringen er privilegert, med myndigheter som legger godt til rette.

Må vise vilje til endring

Den som svarer best på endring er den som overlever, skal Charles Darwin ha sagt. Det er ikke ulikt svaret Rambølls Ole-Petter Thunes ga, da han gjorde opp status for næringen.

– Vi har en negativ produktivitetsutvikling, langt flere berørte parter, et mer omfattende regelverk samt miljø- og energiutfordringer. Mye av det kan kan løses med gjensidig samspill. For å lykkes er vi avhengig av å bryte ut av vante mønster, sa Thunes, som langt på vei fikk støtte fra Skanskas Ståle Rød:

– Næringens største utfordring er å ta innover seg realiteten, og å vise vilje til endring. Mange tar ikke tak i problemene, og næringen opplever store utfordringer med å bli tatt seriøst. Det er mulig å øke effektiviteten med flere titalls prosent, men da må vi håndtere risiko og bruke kompetansen riktig. Vi må ha riktige intensjoner og gode verdier – og mer samspill.

Utfordringer, ja, men paneldeltakerne har likevel stor tro på en bedring.

– Aldri før har jeg opplevd en næring så stinn av vilje til å ta ansvar, avsluttet Tiltnes.


Vigdis er senior manager i Metier OEC og leder for Metier OEC Outplacement. Hun har over 35 års erfaring som manager og direktør fra forskjellige bransjer, blant annet som kommunikasjonssjef for BA2015 - en nasjonal satsning for BAE-næringen. Hun er utdannet innenfor ledelse, salg og markedsføring. Som en livsglad og samfunnsengasjert person motiveres Vigdis av å skape gode resultater for Metier OEC, våre kunder og studenter.