Akkumulerte effekter av endringer

1 min. lesning

Det er store summer å spare gjennom god planlegging. Investerer du i dette, fremfor å gi «tommel opp» når det blir vanskelig, er du på god vei til å håndtere endringene som oppstår.

Alle prosjekter opplever endringer – effekter som virker sammen, og som ofte er krevende å dokumentere.


Mangler gode analyser

Noen ganger oppstår det konflikter/frustrasjon i forbindelse med endring, og om det skjer mange endringer i et prosjekt fører dette til økt intensitet. En konsekvens er da at oppgaven øker. Det blir flere aktiviteter, noe som igjen krever økt bemanning og mer ledelse for å sikre at kvaliteten ivaretas. I etterkant av slike hendelser er re-planlegging ofte et tema. Et kjent scenario er at det da blir vanskelig å vurdere kostnaden fordi det mangler gode analyser.

For enkelt å gi «tommel opp»

Alt for ofte er da det enkleste å gi «tommel opp». Dette er imidlertid en lite god måte å løse utfordringene på. Det vil alltid være behov for samarbeid, og det er store verdier å spare gjennom god planlegging. Resultatet av god planlegging er færre konflikter og bedre resultat.

Hos Metier OEC har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

Last ned gratis mal for prosjektplan


Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til vellykkede enkeltprosjekter, og til at våre kunder gjennomfører gjentagende gode prosjekter.