8 grunner til å ta PRINCE2 Agile® Foundation

Sertifiseringer og standarder Smidige/agile metoder

2 min. lesning

PRINCE2 Agile beskriver hvordan du kan jobbe smidig med metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup samtidig som du beholder kontroll med god prosjektledelsespraksis fra PRINCE2®. Jobber du i smidige prosjekter eller prosjekter som med fordel kunne hatt nytte av smidige arbeidsprosesser? Da er denne sertifiseringen absolutt noe for deg. I dette blogginnlegget gir vi deg 8 fordeler ved å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile.

Hvorfor PRINCE2 Agile?

1. PRINCE2 Agile lar deg fokusere på både ledelse og leveranser i prosjektet. Styrken i metoden ligger innenfor prosjektstyring og -ledelse hvor smidig har et veldig sterkt fokus på produktleveranser.

LES OGSÅ: Dette er PRINCE2 Agile

2. PRINCE2 Agile fungerer med alle etablerte smidige tilnærminger som Scrum, Kanban og Lean Startup. Disse tilnærmingene er ikke egnet til å håndtere et prosjekt alene, men kan effektivt brukes i en prosjektkontekst.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


3. Metoden gjør det enklere å levere på tid samt å overholde tidsfrister. PRINCE2 Agile bygger på konseptet om å prioritere hva som leveres med tanke på tidlig realisering av gevinster.

4. PRINCE2 Agile fokuserer på samarbeid, iterasjon og kontinuerlig gjennomgang. Det gir motiverte team som støtter og respekterer hverandre og som kommer frem til gode løsninger i fellesskap.

5. PRINCE2 Agile er skalerbar. Metoden kan brukes i all type prosjekter uavhengig av størrelse og kompleksitet.

6. PRINCE2 Agile gir økt tillit hos interessenter. Ved å arbeide smidig leverer man gevinster tidlig i prosjektet.

7. PRINCE2 Agile gir ekstra verktøy for å håndtere endringer. Å se muligheter i endringer istedenfor kun det negative gir en positiv innflytelse på et prosjekt og legger til rette for et bedre sluttprodukt.

8. PRINCE2 Agile bidrar til å ivareta kvalitetsnivået. Ved bruk av en tradisjonell fossefallmetode som er delt opp i tekniske faser (analysere, designe, bygge, teste og implementere) så er det alltid en risiko for at en fase går over tiden. Dette fører til forsinkelser i neste fase. Det vanligste eksempelet på dette er hvor man reduserer kvalitetskontroll for å overholde tidsfrister. PRINCE2 Agile ivaretar kvalitetsnivået og sikrer at tidsfrister blir møtt ved å redusere mengden levert av prosjektet istedenfor antall aktiviteter.

Ønsker du å lære mer om hvordan du bruker smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2? Da bør du delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Carina Höyheim jobber som Senior Consultant med PRINCE2 hos Metier OEC. Carina har lang erfaring innen prosjektledelse og har jobbet med både tradisjonelle og smidige prosjektleveranser de siste 25 årene. Carina er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) i Stockholm. På fritiden liker hun å ri, danse og stå på ski.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en  sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

Det som først og fremst skiller PRINCE2 og ISO21500 er at førstnevnte er en metode mens sistnevnte er en standard.